Now showing items 1-1 of 1

  • Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu 

    Hobst, Leonard; Bílek, Petr; Zikmund, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
    Inappropriate processing of and deposition the mixture during the manufacturing process fiber-concrete structures, the fibers are often unevenly distributed. May experience a grouping of wires, which reduces the overall ...