Now showing items 1-1 of 1

  • Zápalnosť materiálov a forenzný prístuppri zisťovaní príčin požiarov 

    Balog, Karol; Martinka, Jozef; Chrebet, Tomáš; Hrušovský, Ivan; Hirle, Siegfried (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
    The paper deals with the application of new methods for determining the flammability of materials by fire investigation. A common cause of fires is ignition or spontaneuos ignition. Fires of liquid and solid materials have ...