Now showing items 1-1 of 1

  • Zajímavé výsledky vav činnosti úsi v oblasti analýzy silničních nehod 

    Bradáč, Albert; Semela, Marek; Schejbal, Jan; Kuře, Arnošt; Bilík, Martin; Belák, Michal; Motl, Jakub; Škoda, Jan; Sumec, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
    The paper contains a summary of some interesting results of IFE projects or semester work IFE students