Now showing items 1-20 of 35

 • Minimalizace škod po havárii nákladního vozidla, nebo autobusu 

  Libertín, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Haulers ignorance of technology of extrication and unfair practices of some extrication companies on the other hand raise a number of legal disputes about the costs associated with the extrication of crashed vehicles. Many ...
 • Stanovení příčin roztržení hydropneumatického akumulátoru hydraulického lisu lisovací linky 

  Knoflíček, Radek (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Paper contens of cause explosion determination of hydropneumatic accumulator of coachwork press machine in automotive industry.
 • Dopravní nehoda v důsledku selhání lidského faktoru 

  Mazánková, Martina; Vémola, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The traffic accidents can originate in the consequence of the human failure, because of the technical failure or the poor technical state of the vehicle, the fault of bad state of the environment, in witch the driver moves ...
 • Hodnocení poruch jako příčin havárií automobilů 

  Řehák, Miloslav; Semela, Marek; Drahotský, Ivo (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The article deals with the issue related to recognition and assessment of the failures or the defects as the cause of car accidents . The great emphasis is laid in the need to safeguard the damaged car parts shortly after ...
 • Představení projektu icompose - integrované řízení sdruženého pohonu a duálního zdroje energie u plně elektrických vozidel 

  Machan, Jaroslav; Nedoma, Pavel; Plíhal, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This paper introduces the current state of research project related to novel comprehensive energy management system for different drivetrain configurations (with single or multiple electric motors, 1 or 2 energy storage ...
 • Tuhostní charakteristika přední části vozidla 

  Coufal, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  So far, in the field of forensic engineering was used to describe the stiffness of the front part of the vehicle only central stiffness characteristic that can be used with sufficient accuracy for frontal crash with a full ...
 • Koncepty řízení a vypořádání rizik a míry jejich kritičnosti s ohledem na cíle subjektu 

  Procházková, Dana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The paper passes judgement of five concepts of work with risks that are used in managerial and engineering disciplines, according to their capability to ensure the safe community. The results of multi criteria assessment ...
 • Metody posuzování kořenového systému stromových jedinců pro potřeby forenzní ekotechniky 

  Rychtář, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The aim of this paper is to introduce the methods by which we can examine and evaluate the root system of the tree individuals. Methods rank among method of the Contact flora assessment "CFA", especially subsystem C: ...
 • Problematika odběru vzorků nebezpečných látek pro forenzní účely s využitím metod inženýrství rizik 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora; Fidrichová, Ivana; Lunerová, Kamila; Králík, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The Risk Engineering and its methods are applied to many scientific disciplines. The gained knowledge and values are used in practice where they help experts for better orientation in the issue and accelerating the related ...
 • Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2014 

  Bradáč, Albert; Daňhel, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Actual state of expert activities is analyzed in this contribution and numbers of experts and expert institutions in the Czech Republic. The second part of paper analyzes the allocation of experts in the regions. The third ...
 • Základní prvky odhalování, prověřování a vyšetřování trestného činu poškozování lesa podle § 295 trestního zákoníku z pohledu znalce 

  Cach, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Crimes which are commited against the environment, mainly against forest stands, are still actual and, in dead, in last decades with increasing tendency. It is appropriate that a forensic expert the field of study, which ...
 • Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod 

  Šachl, Jindřich Jan; Šachl, Jindřich; Frydrýn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Ratio of EES values on vehicles after accident is usually put into context of their masses. The EES ratio can be expressed by the conversion of EES values among particular vehicles. This commonly used equation is not valid ...
 • Analýza pojmů náhle x nenáhle pomocí experimentu 

  Tokař, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This paper deals with the measurement for determining the boundaries of sudden change speed. The introduction briefly describes the current status of this issue in forensic engineering. Methods of measurements is based on ...
 • Ustálenie príčin vzniku dopravnej nehody v nejednoznačných prípadoch 

  Furík, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  A study of traffic accidents truck driving out of the petrol station, passenger car on the highway in the rain and two vehicles at traffic lights seemingly unambiguous cause of origin. The study also expands the use of ...
 • Posouzení technického stavu jízdní soupravy 

  Haring, Andrej (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Topic of contribution is detection of technical status of truck-trailer combinations and effect to origin of collision process. Within thematic focus of contribution will be presented the specific case. Will be described ...
 • Výpočet vzájemného pohybu pri kontakte vozidla s telom chodca 

  Kasanický, Gustáv; Kohút, Pavol (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This article deals about the calculation of mutual contact of the MPV vehicle and dummy. Based on the carried out crash tests between MPV vehicles and dummy the calculation of movement the dummy was performed and evaluated ...
 • Aktuální problémy v oblasti řízení a organizace znalecké činnosti 

  Ševčík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The author of this contribution through dedicated to the summary of elapsed 4 years of expert activities in the Czech Republic. He regards it primarily in terms of legislative changes and legislative work, while trying to ...
 • Ověření přesnosti výběrových metod použitých při hodnocení škod zvěří okusem 

  Šafránek, Zbyněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This article deals with the calculation of browsing damages caused by game on young forest stands in the Ore Mountains (Forestry Administration Klášterec nad Ohří). In selected stands were counted all individuals of tree ...
 • Vytvoření jednotné vzdělávací soustavy pro vybrané znalecké obory 

  Pivoňková, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The author is introducing basic elements and facts of unified educating system for expert fields included in the Forensic Eco technology: forest and trees. The fields are: Economy – prices and estimates – of forest lands, ...
 • Současný stav a trendy vývoje používání dálkového průzkumu země pro potřeby forenzní ekotechniky: les a dřeviny 

  Introvičová, Sabina; Janata, Přemysl (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This paper refers to possibility of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) usage for FEFT experts’ needs. Different Remote Sensing Stations (Czech Geological Survey, Forest Management Institute and others) obtain Czech territory ...