Now showing items 1-20 of 35

 • Aktuální problémy v oblasti řízení a organizace znalecké činnosti 

  Ševčík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The author of this contribution through dedicated to the summary of elapsed 4 years of expert activities in the Czech Republic. He regards it primarily in terms of legislative changes and legislative work, while trying to ...
 • Analýza pojmů náhle x nenáhle pomocí experimentu 

  Tokař, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This paper deals with the measurement for determining the boundaries of sudden change speed. The introduction briefly describes the current status of this issue in forensic engineering. Methods of measurements is based on ...
 • Dopravní nehoda v důsledku selhání lidského faktoru 

  Mazánková, Martina; Vémola, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The traffic accidents can originate in the consequence of the human failure, because of the technical failure or the poor technical state of the vehicle, the fault of bad state of the environment, in witch the driver moves ...
 • Hodnocení poruch jako příčin havárií automobilů 

  Řehák, Miloslav; Semela, Marek; Drahotský, Ivo (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The article deals with the issue related to recognition and assessment of the failures or the defects as the cause of car accidents . The great emphasis is laid in the need to safeguard the damaged car parts shortly after ...
 • Koeficient prodejnosti pro lesní porosty 

  Vopálka Melicharová, Lenka; Mejzrová, Lenka (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Ministry of Finance has been repeatedly pointed out for the absence of merchantability coefficient for forest stands [4]. To calculate the coefficient of merchantability has to be available a certain amount of data. ...
 • Koncepty řízení a vypořádání rizik a míry jejich kritičnosti s ohledem na cíle subjektu 

  Procházková, Dana (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The paper passes judgement of five concepts of work with risks that are used in managerial and engineering disciplines, according to their capability to ensure the safe community. The results of multi criteria assessment ...
 • Krajinný ráz v typologii znaleckých posudků forenzní ekotechniky: les a dřeviny 

  Honzová, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The paper deals with the issue of landscape character within the expert opinions typology of Forensic ecotechnique: forest and trees. Expert opinions regarding landscape character are classified according to the character ...
 • Metody posuzování kořenového systému stromových jedinců pro potřeby forenzní ekotechniky 

  Rychtář, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The aim of this paper is to introduce the methods by which we can examine and evaluate the root system of the tree individuals. Methods rank among method of the Contact flora assessment "CFA", especially subsystem C: ...
 • Měření dohlednosti s využitím systému lmk 

  Ciępka, Piotr; Reza, Adam; Unarski, Jan; Wach, Wojciech (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Based on the night measurements of unlit obstacles and background using the new LMK system, the authors calculated visibility parameters, i.e. luminance threshold difference necessary for recognise object during driving. ...
 • Minimalizace škod po havárii nákladního vozidla, nebo autobusu 

  Libertín, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Haulers ignorance of technology of extrication and unfair practices of some extrication companies on the other hand raise a number of legal disputes about the costs associated with the extrication of crashed vehicles. Many ...
 • Ověření přesnosti výběrových metod použitých při hodnocení škod zvěří okusem 

  Šafránek, Zbyněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This article deals with the calculation of browsing damages caused by game on young forest stands in the Ore Mountains (Forestry Administration Klášterec nad Ohří). In selected stands were counted all individuals of tree ...
 • Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů 

  Klika, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The article includes the method for the calculating of the floor areas and level areas by legal and technical regulations. The article deals with law, regulations and standards – in the Czech Republic and abroad.
 • Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod 

  Šachl, Jindřich Jan; Šachl, Jindřich; Frydrýn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Ratio of EES values on vehicles after accident is usually put into context of their masses. The EES ratio can be expressed by the conversion of EES values among particular vehicles. This commonly used equation is not valid ...
 • Porovnání práva stavby dle nového občanského zákoníku, s říšským zákoníkem č. 114 ze dne 11.června 1912 

  Adámek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Contrast law about a building right according to new civil code and law No. 344/1992 Sb., about real estate register Czech republic (cadastral law), in valid wording, with building right according to No. 114 empire. code ...
 • Posouzení příčin biotického napadení fasády vnějšího kontaktního zateplovacího systému (etics) 

  Zvěřina, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The fasade biotic attack with external thermal contact insulation system (ETICS) can occure due to many different reasons. There are often reasons which relate to humidity in building construction, it determinatives for ...
 • Posouzení technického stavu jízdní soupravy 

  Haring, Andrej (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Topic of contribution is detection of technical status of truck-trailer combinations and effect to origin of collision process. Within thematic focus of contribution will be presented the specific case. Will be described ...
 • Problematika odběru vzorků nebezpečných látek pro forenzní účely s využitím metod inženýrství rizik 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora; Fidrichová, Ivana; Lunerová, Kamila; Králík, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The Risk Engineering and its methods are applied to many scientific disciplines. The gained knowledge and values are used in practice where they help experts for better orientation in the issue and accelerating the related ...
 • Problematika podrobnosti zpracování pasportizace objektů pozemních staveb 

  Šmahel, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Processing of expertises in litigations in the area of damages caused by civil engineering on other owners‘ surrounded ground constructions led the author to write this contribution. Condition survey of current state is ...
 • Představení projektu icompose - integrované řízení sdruženého pohonu a duálního zdroje energie u plně elektrických vozidel 

  Machan, Jaroslav; Nedoma, Pavel; Plíhal, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This paper introduces the current state of research project related to novel comprehensive energy management system for different drivetrain configurations (with single or multiple electric motors, 1 or 2 energy storage ...
 • Přehled oceňovacích principů ve spojeném království 

  Hrochová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The aim of this article is to familiarize Czech experts with the principles of valuation in the United Kingdom. It focuses on the basics and the process of valuation. Further it gives a brief overview of the valuation ...