Show simple item record

Determining general value of flats using comparative method based on list prices

dc.contributor.authorNič, Milan
dc.date.accessioned2015-08-20T08:22:12Z
dc.date.available2015-08-20T08:22:12Z
dc.date.issued2014-01cs
dc.identifier.citationSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014. s. 77-85. ISBN 978-80-214-4852-0cs
dc.identifier.isbn978-80-214-4852-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/42844
dc.description.abstractPursuant to Decree No. 492/2004 Coll. of the Ministry of Justice, a valuer may determine the general value of a flat by the known methods: comparative, combined or cost based ones. Selection of appropriate method is left to the valuer without any eligibility criterion specified in the Decree. Provisions of the Decree reflect the conditions prevailing ten years ago. Due to accession to EU and Euro Area, globalization of economics as well as global financing crisis have become more visible in real property market of Slovakia. Described draft procedure for determination of general value of flats using the comparative method based on list prices flats advertised for sale enables one to estimate the most probable sale price of the flat in question.en
dc.description.abstractPodľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. môže znalec stanoviť všeobecnú hodnotu bytov známymi metódami: porovnávacou, kombinovanou a nákladovou. Výber vhodnej metódy má vykonať znalec, pričom kritériá na tento výber nie sú vo vyhláške stanovené. Ustanovenia vyhlášky boli zostavené na podmienky platné pred 10 rokmi. Prijatím Slovenska do EÚ a Eurozóny sa na jeho realitnom trhu výraznejšie prejavila globalizácia ekonomiky ako aj dôsledky svetovej finančnej krízy. Prezentovaný návrh postupu stanovenia všeobecnej hodnoty bytov porovnávacou metódou umožňuje na podklade ponukových cien bytov odhadnúť najpravdepodobnejšiu cenu posudzovaného bytu.sk
dc.formattextcs
dc.format.extent77-85cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2014cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.subjectvšeobecná hodnota bytusk
dc.subjectporovnávacia metódask
dc.subjectponuková cena bytusk
dc.subjectGeneral value of flaten
dc.subjectcomparative methoden
dc.subjectlist price of flaten
dc.titleStanovenie všeobecnej hodnoty bytov z ponukových cien, porovnávacou metódousk
dc.title.alternativeDetermining general value of flats using comparative method based on list pricesen
eprints.affiliatedInstitution.departmentÚstav soudního inženýrstvícs
but.event.date24.-25.1.2014cs
but.event.titleExFoS – Expert Forensic Sciencecs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record