Show simple item record

Design and optimization of hydrostatic pocket space

dc.contributor.advisorBlecha, Petrcs
dc.contributor.authorMinář, Petrcs
dc.date.accessioned2021-06-14T22:58:54Z
dc.date.available2021-06-15cs
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMINÁŘ, P. Návrh a optimalizace prostoru hydrostatické kapsy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38462cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4286
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá konstrukční optimalizací hydrostatických saní portálového obráběcího centra řady FRU výrobce TOS Kuřim. V první části je provedena studie současného nasazení hydrostatického vedení v oblasti těžkých obráběcích strojů, použití alternativních materiálů pro konstrukci nosných dílů stroje a ukázány možnosti moderních simulačních metod. Druhá část práce si klade za cíl stručně objasnit princip matematické optimalizace a s aplikací systémové analýzy vytvořit obecnou metodiku konstrukční optimalizace. Pro optimalizační výpočty byl použit software ANSYS Workbench 11.0. Bylo dosaženo upraveného, optimalizovaného, návrhu hydrostatických saní s porovnáním klíčových deformací. Vytvořená metodika je aplikovatelná nejen v oblasti konstrukce obráběcích strojů, ale může být použita v celém spektru konstrukčních oborů.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with an optimization of hydrostatic slide of the large-portal gantry machine FRU (TOS Kuřim). First part of the thesis concerns with an analysis of the current practice in hydrostatic guides in the field of heavy gantry machines, an usage of alternative materials for a construction of carrying parts of machines, and possibilities of current simulation methods. Aim of the second part of this thesis is a brief clarification of the principle of mathematical optimization, and creation of general methodology of construction optimization by means of system analysis. Optimization calculations were processed by ANSYS Workbench 11.0. There is achieved adjusted and optimized design of the hydrostatic slide as the result of the thesis. Moreover, the comparison of key deformations was added. Created methodology is applicable in both an area of construction of gantry machines, and a wide spectrum of construction fields.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectHydrostatické saněcs
dc.subjecthydrostatické vedenícs
dc.subjecthydrostatická kapsacs
dc.subjecttopologická optimalizacecs
dc.subjectrozměrová optimalizacecs
dc.subjectdiagonální naklopenícs
dc.subjectminimalizacecs
dc.subjecthmotnostcs
dc.subjectdeformacecs
dc.subjectV – modelcs
dc.subjectFTAcs
dc.subjectFMEAcs
dc.subjectEMOcs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectINVENTOR.cs
dc.subjectHydrostatic slideen
dc.subjecthydrostatic guidesen
dc.subjecthydrostatic pocketen
dc.subjectTopological Optimizationen
dc.subjectDesign Optimizationen
dc.subjectdiagonal tilten
dc.subjectminimizationen
dc.subjectmassen
dc.subjectdeformationen
dc.subjectV – modelen
dc.subjectFTAen
dc.subjectFMEAen
dc.subjectEMOen
dc.subjectANSYSen
dc.subjectINVENTOR.en
dc.titleNávrh a optimalizace prostoru hydrostatické kapsycs
dc.title.alternativeDesign and optimization of hydrostatic pocket spaceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-15cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:18cs
thesis.disciplineVýrobní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38462en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:38:04en
sync.item.modts2021.11.22 21:38:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePavlík, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn (předseda) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (místopředseda) apl. Prof. Dr.-Ing. Andreas Hirsch (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Ladislav Kárník, CSc. (člen)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýrobní systémycs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record