Show simple item record

The Change Management in an Environment of Selected Sports Organizations

dc.contributor.advisorBlahutková, Mariesk
dc.contributor.authorStankovičová, Janask
dc.date.accessioned2018-10-21T17:21:05Z
dc.date.available2018-10-21T17:21:05Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSTANKOVIČOVÁ, J. Change management v prostředí vybraných sportovních organizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other88154cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/43088
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá change managementom v prostredí vybraného tenisového klubu. Najskôr je popísaná história tenisu, jeho vznik a pravidlá. Potom sa práca zameriava na analýzu súčasného stavu klubu, jeho chod a podmienky pre hráčov. Súčasťou tejto analýzy je aj finančná situácia. Na túto časť nadväzuje riadený rozhovor s majiteľmi klubu, anketa medzi pracovníkmi klubu a jej vyhodnotenie. V poslednej časti práce je vypracovaný návrh na zlepšenie poskytovaných služieb a skvalitnenie práce zamestnancov.sk
dc.description.abstractThis paper includes change management in a specific environment of tennis club. First of all, there will be described the history of tennis, its formation and origin, and the rules. The next point, which is described in this paper, is the analysis of the current status of the tennis club, its operations and the conditions for the players. Another point includes financial situation; this section contains interview with club owners, inquiry with employees, and the evaluation. The last part of this paper, there will be prepared draft on how the service can be improved and how the employees performance can be enhanced.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŠportsk
dc.subjectchange managementsk
dc.subjecttenissk
dc.subjectinováciask
dc.subjectSporten
dc.subjectchange managementen
dc.subjecttennisen
dc.subjectinovationen
dc.titleChange management v prostředí vybraných sportovních organizacísk
dc.title.alternativeThe Change Management in an Environment of Selected Sports Organizationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-09-15cs
dcterms.modified2015-09-29-09:56:05cs
thesis.disciplineManagement v tělesné kultuřecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88154en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:03:42en
sync.item.modts2021.11.12 15:00:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNováková, Svatavask
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta – odpovězeno Prof. Koráb: Prostudovala jste nějaké modely změny? - částečně zodpovězeno Doc. Chalupský: Jakým způsobem byly manažerovi sděleny jeho cíle a očekávání? - odpovězeno Ing. Pavláková Dočekalová: Jakou právní formu má klub? Jak se bude pokrývat případná ztráta? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record