Show simple item record

Proposal of Development of Internationalisation Strategy to Mexican Market of the Company Heinrich Huhn

dc.contributor.advisorZich, Roberten
dc.contributor.authorAndrlová, Zuzanaen
dc.date.accessioned2018-10-21T16:18:16Z
dc.date.available2018-10-21T16:18:16Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationANDRLOVÁ, Z. Návrh rozvoje internacionalizační strategie společnosti Heinrich Huhn na mexickém trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other86967cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/43116
dc.description.abstractPředložená diplomová práce „Návrh rozvoje internacionalizační strategie společnosti Heinrich Huhn na mexickém trhu” je založená na identifikaci kritických faktorů ovlyvňujících volbu konkrétní mezinárodní formy vstupu. Teoretická čásť je zaměřená na otázku globalizace a internacionalizace, její strategie a forem vstupu. Analytická čásť zahrnuje analýzu interního podnikatelského prostředí firmy Heirich Huhn, přehled odvětví, analýzu externího mexického prostředí, které sú následně shrnuty v analýze SWOT. Poslední čásť nabízí návrhy a doporučení založená na konsolidaci předložených analýz.en
dc.description.abstractPosed master´s thesis “Proposal of development of internationalization strategy to Mexican market of the company Heinrich Huhn” focuses on identification of critical factors influencing the selection of particular international entry mode. Part of literature review is aimed to the issue of globalization and internationalization, its possible strategies and modes of entry. Analytical part encompasses Heinrich Huhn`s internal business environment analysis, industry overview analysis, external Mexican market analysis further summarized in SWOT analysis at the end. The last part delivers proposals and recommendations based on consolidation of posed analyses.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGlobalizaceen
dc.subjectinternacionalizaceen
dc.subjectformy vstupuen
dc.subjectkritické faktoryen
dc.subjectinterní analýzaen
dc.subjectexterní analýzaen
dc.subjectGlobalizationcs
dc.subjectinternationalizationcs
dc.subjectmode of entrycs
dc.subjectcritical factorcs
dc.subjectinternal analysiscs
dc.subjectexternal analysiscs
dc.titleNávrh rozvoje internacionalizační strategie společnosti Heinrich Huhn na mexickém trhuen
dc.title.alternativeProposal of Development of Internationalisation Strategy to Mexican Market of the Company Heinrich Huhncs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-09-17cs
dcterms.modified2015-09-29-09:56:50cs
thesis.disciplineEuropean Business and Financecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86967en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:10:47en
sync.item.modts2020.03.31 14:24:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSkulec, Rastislaven
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceoponent's questions - answered supervisor's question - answered doc. Konečná: Where would you put the cultural factor? - answered doc. Konečná: What is the best way to negotiate the deal between German company and Mexico market? - answeredcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEconomics and Managementcs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record