Show simple item record

The application of legal standards in materials engineering

dc.contributor.advisorPavloušková, Zinacs
dc.contributor.authorVečeřa, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:30:01Z
dc.date.available2019-04-03T22:30:01Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationVEČEŘA, P. Uplatnění právních norem v materiálovém inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38493cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4342
dc.description.abstractPředkládaná práce popisuje některé body, ve kterých základní všeobecný normativní systém práva zasahuje do problematiky materiálového inženýrství. Nosnou částí práce je otázka právních odpovědností, ve kterých dominuje odpovědnost občanskoprávní, a to především jedna její část – odpovědnost za vady. Je proveden základní rozbor právní problematiky týkající se odpovědnosti za vady spolu s kategorizací vad jak z pohledu práva tak technické praxe, a následně jsou popsány některé hlavní metody, principy a zkoušky posuzování a zjišťování vlastností materiálů, a to jak destruktivním tak i nedestruktivním způsobem. Následuje související kapitola o degradačních procesech. Nedílnou součástí práce jsou úvahy nad možnými druhy právní odpovědnosti, které mohou dopadat na materiálového inženýra, s několika základními doporučeními pro kontraktaci, stejně tak jako nástin problémů, se kterými se může odborný pracovník setkat při soudním či mimosoudním řešení sporů. Zvláštní pozornost je věnována otázkám technické normalizace, neboť s touto není odborná jak právní tak technická veřejnost detailněji seznámena.cs
dc.description.abstractThe thesis describes points where the basic universal prescriptive system of law interferes with the questions of materials engineering. The main part of the thesis concerns legal liabilities, mainly civil liability represented with liability for defects. Basic analysis of chosen topics concerning liability for defects is done, defects are divided into groups as far as both technical and legal point of view is concerned. Consequently, the most common methods, principles and tests used for recognition and assessment of materials characteristics, both destructive and non-destructive, are described. Chapter, which deals with degradation processes follows. Integral part of the thesis are thoughts of possible types of legal liabilities, which could be important for materials engineers, with basic recommendations for contracting, as well as chosen problems connected with judicial proceedings and out of court settling of disputes. Technical standards are described with high attention, because both technical and legal public is not familiar with the legal background of technical normalisation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVadacs
dc.subjectprávní odpovědnostcs
dc.subjectodpovědnost za vadycs
dc.subjectdestruktivní zkoušení materiálůcs
dc.subjectstatické zkouškycs
dc.subjectdynamické zkouškycs
dc.subjectzkoušky tvrdostics
dc.subjectmetody nedestruktivního zkoušení materiálůcs
dc.subjectdegradační procesycs
dc.subjectkontraktacecs
dc.subjectsoudní řízenícs
dc.subjectsoudní znaleccs
dc.subjecttrestní právocs
dc.subjecttechnické normy.cs
dc.subjectDefecten
dc.subjectlegal liabilityen
dc.subjectliability for defectsen
dc.subjectdestructive material testingen
dc.subjectstatic testingen
dc.subjectdynamic testingen
dc.subjecthardness testingen
dc.subjectnon-destructive material testingen
dc.subjectdegradation processesen
dc.subjectcontractingen
dc.subjectlegal proceedingen
dc.subjectauthorised experten
dc.subjectpenal lawen
dc.subjecttechnical standards.en
dc.titleUplatnění právních norem v materiálovém inženýrstvícs
dc.title.alternativeThe application of legal standards in materials engineeringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-15cs
dcterms.modified2011-06-23-16:51:50cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid38493en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:41:27en
sync.item.modts2019.05.18 10:58:25en
dc.contributor.refereePantělejev, Liborcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record