Show simple item record

Low Energy Ion Scattering on Gold Structures

dc.contributor.advisorPrůša, Stanislavcs
dc.contributor.authorJoch, Vítězslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:04:47Z
dc.date.available2019-05-17T06:04:47Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationJOCH, V. Nízkoenergiový rozptyl iontů inertních plynů na zlatých strukturách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38498cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4351
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá srovnáním experimentálních a simulovaných výsledků nízkoenergiového rozptylu iontů. Teoreticky popisuje principy nízkoenergiového rozptylu iontů a spektrometr na Ústavu fyzikálního inženýrství. Uvádí postup přípravy vzorků s použitím roztoku koloidního zlata. Charakterizuje depozici zlatých nanočástic. Objasňuje význam a použití časových a energiových spekter nízkoenergiového rozptylu. Zmiňuje také jev kanálování v křemíkovém substrátu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with comparison of experimental and simulated low energy ion scattering spectra. There is a theoretical description of basic principles of low energy ion scattering and description of the spectrometer, which is situated at Institute of physical engineering. It is shown, how to prepare samples using the colloidal gold solution. The deposition of gold nanoparticles is characterized. The usage and meaning of time and energy spectra of low energy ion scattering is explained. There is also shown the effect of channeling in Si substrate.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnízkoenergiový rozptyl ionůcs
dc.subjectbinární kolizecs
dc.subjectzlaté nanočásticecs
dc.subjectkanálovánícs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectlow energy ion scatteringen
dc.subjectbinary collisionen
dc.subjectgold nanoparticlesen
dc.subjectchannellingen
dc.subjectsimulationen
dc.titleNízkoenergiový rozptyl iontů inertních plynů na zlatých strukturáchcs
dc.title.alternativeLow Energy Ion Scattering on Gold Structuresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2011-08-05-10:45:02cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38498en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:21:13en
sync.item.modts2021.11.12 21:05:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeČech, Vladimírcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record