Show simple item record

Application of Financial Analysis in a Company

dc.contributor.advisorKonečný, Milošcs
dc.contributor.authorStrnadová, Michalacs
dc.date.accessioned2018-10-22T00:51:48Z
dc.date.available2018-10-22T00:51:48Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSTRNADOVÁ, M. Využití finanční analýzy v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other24814cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4362
dc.description.abstractVypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Diplomová práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti ADAPTA, spol. s.r.o. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou uvedena doporučení vedoucí ke zlepšení stávající situace firmy.cs
dc.description.abstractThe elaborated financial analysis is focused on detection of weak and strong points of the company. The master thesis discusses implementation of financial analysis of company ADAPTA, spol. s.r.o. On the basis on results of the undertaken analysis and these are going to lead to improvement of current economic situation of the firm.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční situacecs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectsoustavy poměrových ukazatelůcs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátcs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial situationen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjectsystem of ratio indicesen
dc.subjectbalanceen
dc.subjectthe profit and loss statementen
dc.titleVyužití finanční analýzy v podnikucs
dc.title.alternativeApplication of Financial Analysis in a Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-11cs
dcterms.modified2010-07-15-11:45:09cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24814en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:59:36en
sync.item.modts2019.05.18 09:08:27en
dc.contributor.refereeŠístek, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record