Show simple item record

Concept for Motivational Program in NH Glass, Ltd.

dc.contributor.advisorKonečná, Zdeňkacs
dc.contributor.authorStejskalová, Pavlacs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:25:44Z
dc.date.available2019-05-17T01:25:44Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSTEJSKALOVÁ, P. Návrh motivačního programu v NH Glass, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other40395cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4494
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zvýšení výkonnosti společnosti NH Glass, s.r.o., a to prostřednictvím inovovaného motivačního programu. Výše zmíněná firma působí ve sklářském průmyslu. V teoretické části je vymezena podstata a obsah motivace a motivačních teorií. Praktická část obsahuje vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření, na jehož základě bude navrhnuto možné zlepšení současného motivačního systému ve zvolené společnosti. Tento návrh přispěje ke zlepšení a zvýšení výkonu zaměstnanců.cs
dc.description.abstractThe thesis aims to enhance the performance of NH Glass Company, Ltd., through an innovative incentive program. The above company has been in the glass industry. The theoretical part is describing the nature and content of motivation and motivational theories. The practical part includes the evaluation of survey results on the basis of the suggested possible improvements to the current incentive system in a selected company. This proposal will help to improve and enhance employee performance.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmotivační teoriecs
dc.subjectstimulacecs
dc.subjectpracovní výkonnostcs
dc.subjectmotivační programcs
dc.subjectmotivationen
dc.subjectmotivational theoryen
dc.subjectstimulusen
dc.subjectjob performanceen
dc.subjectan incentive programen
dc.titleNávrh motivačního programu v NH Glass, s.r.o.cs
dc.title.alternativeConcept for Motivational Program in NH Glass, Ltd.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-09cs
dcterms.modified2011-07-13-10:45:12cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid40395en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:15:19en
sync.item.modts2021.11.12 20:14:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLacman, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) Ing. Petr Polák (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record