Show simple item record

Automated station for DC and AC measurements

dc.contributor.advisorKoton, Jaroslavcs
dc.contributor.authorBurian, Josefcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:57Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:57Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBURIAN, J. Automatizované pracoviště pro stejnosměrná a střídavá měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40370cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4534
dc.description.abstractCílem práce je návrh automatizovaného měřícího pracoviště pro měření stejnosměrných a střídavých veličin. Práce je dělena na několik základních celků. Jsou zde detailně rozebrány jednotlivé prvky měřicího pracoviště od HW přes sběrnici až po SW. V další části je přistoupeno k výběru použitého HW a návrhu obslužného programu. K tvorbě programu bylo použito prostředí pro virtuální instrumentaci VEE 9.2 od firmy Agilent. Výsledný program je v práci zevrubně popsán. Poslední část práce se věnuje zkušebnímu měření a zhodnocení celé práce.cs
dc.description.abstracthe object of this work is the suggestion of workplace for measurement of direct-current and alternating current quantities. This work is divided into several basic units. There are described separate elements of the workplace by the HW over the bus line up to the SW in full details. The selection of HW and the suggestion of service program is approached in the next part. To the program creation was used environment for virtual instrumentation VEE 9.2 made by Agilent company. Resulting program is described in this work in full details. The last part of this work concerns with test measurement and valuation of the whole work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGPIBcs
dc.subjectVEEcs
dc.subjectautomatizované měřenícs
dc.subjectGPIBen
dc.subjectVEEen
dc.subjectautomated measurementen
dc.titleAutomatizované pracoviště pro stejnosměrná a střídavá měřenícs
dc.title.alternativeAutomated station for DC and AC measurementsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:56cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid40370en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:58:37en
sync.item.modts2021.11.12 11:19:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJeřábek, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) Ing. Ivo Herman, CSc. (místopředseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Růčka (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen)cs
but.defenceVysvětlete pomocné napětí 0,73 V, které se objevuje pouze v popiscích grafů (např. Obr. 28), kam a proč je připojeno?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record