Show simple item record

Production of support by forming

dc.contributor.advisorKopřiva, Miloslavcs
dc.contributor.authorCaha, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:14:18Z
dc.date.available2019-05-17T12:14:18Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationCAHA, T. Výroba opěry tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other47230cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4553
dc.description.abstractProjekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výkovku – dílce z tyče kruhového průřezu válcované za studena 14 220. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo navrženo kování v zápustce se spodním vyhazovačem, určeným ke snadnému vyjmutí výkovku z dutiny zápustky. Zápustka je kruhového průřezu a je upnuta rybinovou drážkou ve svislém kovacím lisu LZK 1600 (výrobce ŠMERAL Brno), se jmenovitou tvářecí silou 16 MN. Dolní i horní polovina zápustky jsou vyrobeny z oceli 19 662, tepelně zpracované pro účely kování.cs
dc.description.abstractThis project developed within the bachelor degree in B-STG present proposal forging technology - parts from bar of circular cross-section of cold rolled 14 220. Based on the literature study problems of die forging and calculation was designed die forging with bottom ejector, designed for easy removal of the forging from die cavity. Die is circular cross section and is clamped with a dovetail groove in vertical forging press LZK 1600 (manufacturer ŠMERAL Brno), with a nominal forging force of 16MN. The lower and upper half of the die is made of steel 19 662, heat threated for the purposes forging.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOcel 14 220cs
dc.subjecttvářenícs
dc.subjectzápustkové kovánícs
dc.subjecttvářecí sílacs
dc.subjectSteel 14 220en
dc.subjectformingen
dc.subjectdie forgingen
dc.subjectforming forceen
dc.titleVýroba opěry tvářenímcs
dc.title.alternativeProduction of support by formingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-20cs
dcterms.modified2012-06-25-14:17:56cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid47230en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:18:24en
sync.item.modts2020.03.30 14:52:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠtroner, Marekcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svou bakalářskou prací. Dále odpověděl na otázky zadané oponentem. Studentovi byly kladeny následující otázky a připomínky: 1. Co je nutno brát v úvahu při numerických simulacích (vstupní hodnoty)? 2. Vyjasnění zastaralých termínů. 3. Jaké je měřítko zobrazované součásti? 4. Jaký je technologický postup při výrobě dané součásti? 5. Charakterizovat materiál 14220?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record