Show simple item record

Study of optoelectrical properties of organic semiconductor thin film layers

dc.contributor.advisorZmeškal, Oldřichcs
dc.contributor.authorPospíšil, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:46Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:46Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠIL, J. Studium optoelektrických vlastností tenkých vrstev organických polovodičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other41459cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4685
dc.description.abstractPráce je zaměřena na studium elektrických a dielektrických vlastností tenkovrstvých organických materiálů, které mohou být využity jako aktivní vrstva fotovoltaických článků. Studovány byly zejména vlastnosti vrstev na podložkách ze skla, které jsou tvořeny tenkou aktivní vrstvou ftalocyaninů. Na vzorcích byly nejprve měřeny volt-ampérové charakteristiky (za tmy a za světla) a stanoveny základní parametry fotovoltaické přeměny. Nakonec byly proměřeny frekvenční závislosti (impedanční spektra, za tmy a za světla) a stanoveny parametry modelu struktury s organickým polovodičem. Získané výsledky budou využity k optimalizaci vlastností fotovoltaických článků.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the study of electric and dielectric properties of thin film organic materials that can be used as an active layer of photovoltaic cells. Primarily were studied the properties of the layers on the glass substrates, which consist of a thin active layer of phthalocyanines. On the samples were first measured current-voltage characteristics (in the dark and during the exposure) and the basic parameters of the photovoltaic conversion were determined. Finally were measured frequency dependencies (impedance spectra, in the dark and during the exposure) and the parameters of a model of the structure with organic semiconductor were determined. The obtained results will be used to optimize the properties of photovoltaic cells.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOrganické diody emitující světlo (OLED)cs
dc.subjectpolymerní diody emitující světlo (PLED)cs
dc.subjectpolem řízené organické tranzistory (OFET)cs
dc.subjectorganické fotovoltaické (OPV) článkycs
dc.subjectvolt-ampérové charakteristikycs
dc.subjectimpedanční spektroskopiecs
dc.subjectCole-Cole diagramycs
dc.subjectOrganic light emitting diodes (OLED)en
dc.subjectpolymer light emitting diodes (PLED)en
dc.subjectorganic field effect transistors (OFET)en
dc.subjectorganic photovoltaic (OPV) cellsen
dc.subjectcurrent-voltage characteristicsen
dc.subjectimpedance spectroscopyen
dc.subjectCole-Cole diagramsen
dc.titleStudium optoelektrických vlastností tenkých vrstev organických polovodičůcs
dc.title.alternativeStudy of optoelectrical properties of organic semiconductor thin film layersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-04cs
dcterms.modified2012-06-04-18:01:16cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid41459en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:27:12en
sync.item.modts2019.05.18 05:40:06en
dc.contributor.refereeWeiter, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record