Show simple item record

Photocatalytic activity of hydrothermal titanium dioxide

dc.contributor.advisorVeselý, Michalcs
dc.contributor.authorLepičová, Martinacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:34Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:34Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationLEPIČOVÁ, M. Fotokatalytická aktivita hydrotermálního oxidu titaničitého [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other41485cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4863
dc.description.abstractHydrotermální syntéza je jednou z nejvíce používaných metod k přípravě nanočástic oxidu titaničitého. Proces probíhá za zvýšených teplot a tlaku, což usnadňuje přeměnu amorfního oxidu titaničitého na krystalický. Změna reakčních podmínek tohoto procesu (koncentrace reaktantu, teplota, čas, pH atd.) vede ke změně morfologie, mikrostruktury a krystalinity získaných nanočástic. V této práci je stručně popsán způsob přípravy oxidu titaničitého, který byl připraven z oxochloridu titaničitého jako prekurzoru a hydroxidu draselného, jako srážecího činidla. Takto připravený oxid titaničitý byl imobilizován na skleněný substrát materiálovým tiskem. Jedná se o moderní, velmi přesnou a bezkontaktní metodu na přípravu tenkých vrstev. Byla zkoumána fotokatalytická aktivita tištěných tenkých vrstev oxidu titaničitého, a to fotokatalytickou degradací 2,6-dichlorindofenolu při různých intenzitách ozáření. Bylo zjištěno že, vzorek připravený hydrotermálním procesem při 160 °C má fotokatalytickou aktivitu porovnatelnou s celosvětově uznávaným standardem Degussa P25.cs
dc.description.abstractHydrothermal synthesis is one of the most widely used methods for preparing nanoparticles of titanium dioxide. The process carried out at elevated temperatures and pressure, which facilitates the transformation of amorphous to crystalline titanium dioxide. Change of reaction conditions of the process (reactants concentration, temperature, time, pH, etc.) leads to change in morphology, microstructure and crystallinity of titanium dioxide nanoparticles. In this work the method of titanium dioxide preparation is briefly described. The titanium dioxide was prepared from a precursor titanium oxochloride and potassium hydroxide as the precipitating agent. Thus prepared titanium dioxide was immobilized on a glass substrate by material printing. This is a modern, highly precise and contactless method for preparing thin films. The photocatalytic activity of printed thin films of titanium dioxide was investigated by degradation of 2,6-dichlorindophenol at different irradiance. It was found that the sample prepared by hydrothermal treatment at 160 °C shows very similar photocatalytic activity to Degussa P25.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectoxid titaničitýcs
dc.subjecthydrotermální zpracovánícs
dc.subjectmateriálový tiskcs
dc.subjectfotokatalýzacs
dc.subjecttitanium dioxideen
dc.subjecthydrothermal treatmenten
dc.subjectmaterial printingen
dc.subjectphotocatalysisen
dc.titleFotokatalytická aktivita hydrotermálního oxidu titaničitéhocs
dc.title.alternativePhotocatalytic activity of hydrothermal titanium dioxideen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-04cs
dcterms.modified2012-06-05-14:48:54cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid41485en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:37:56en
sync.item.modts2020.03.31 20:12:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeJančovičová, Vieracs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Kovařík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZmeškal: měření tvrdosti vrstev Čeppan: na čem závisí poměr rutil/anatascs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record