Show simple item record

Utilization of the modern method for a production of the prototype of the hair dryer handle

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorVrána, Radekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:34:04Z
dc.date.available2019-04-03T22:34:04Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationVRÁNA, R. Využití moderních metod pro výrobu prototypu držáku na vysoušeč vlasů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50935cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4967
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je návrh a výroba prototypu dvoudílného univerzálního držáku na vysoušeče vlasů značky ETA. Držák je navrhnut ve 3D CAD systému Autodesk Inventor a vyroben pomocí technologie Rapid Prototyping, metodou Fused Deposition Modeling. Z vyrobeného prototypu většího vzhledového dílu je vytvořena silikonová forma a odlitek z pryskyřice. V závěru práce je zhodnocení obou metod při výrobě prototypů po technicko-ekonomické stránce. Postup návrhu a výroby prototypu oběma metodami je zdokumentován a popsán. Práce obsahuje historii firmy ETA, a.s., stručnou charakteristiku metody Fused Deposition Modeling a technologie odlitku ze silikonové formy. Prototypy budou využity v dalším vývoji držáků pro vysoušeče vlasů značky ETA.cs
dc.description.abstractAim of this bachelor work is to design and produce two-part universal holder of ETA hair dryers. Holder is designed in 3D CAD system Autodesk Inventor and is produced by Rapid Prototyping technology using Fused Deposition method. From existing Fused Deposition Modeling prototype of bigger visual part is made silicon mold and cast from resin. There is evaluation of both methods considering technical-economical aspects in the end of my work. Process of design and production using both methods is documented and described. My work includes history of ETA, a.s. company, characteristics of Fused Deposition Modeling method and technology of casting to silicon mold. Prototypes will be used for further development of holders for ETA´s hair dryers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRapid Prototypingcs
dc.subjectFused Deposition Modelingcs
dc.subjectsilikonová formacs
dc.subjectdržák vysoušeče vlasůcs
dc.subjectAutodesk Inventorcs
dc.subject3D tiskárnacs
dc.subjectCatalystEXcs
dc.subjectRapid Prototypingen
dc.subjectFused Deposition Modelingen
dc.subjectsilicon molden
dc.subjectholder of hair dryersen
dc.subjectAutodesk Inventoren
dc.subject3D printeren
dc.subjectCatalystEXen
dc.titleVyužití moderních metod pro výrobu prototypu držáku na vysoušeč vlasůcs
dc.title.alternativeUtilization of the modern method for a production of the prototype of the hair dryer handleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-15cs
dcterms.modified2012-06-25-12:32:56cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid50935en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:20:07en
sync.item.modts2020.03.31 21:17:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSlaný, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak jste zhodnotil v ekonomickém zhodnocení svůj čas navrhování designu? 2. Existovalo nějaké kriterium z hlediska ceny ze strany firmy? 3. Dalo by se už v konstrukční fázi provést nějaké zhodnocení z hlediska zatížení? 4. Jaká je výhoda technologie Rapid Prototyping a metody FDM, kterou jste aplikoval?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record