Show simple item record

Optimization of signalization channel for Internet television

dc.contributor.advisorMüller, Jakubsk
dc.contributor.authorMatej, Michalsk
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:59Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:59Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMATEJ, M. Optimalizace signalizačního kanálu pro službu internetové televize [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40317cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5009
dc.description.abstractCieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť mechanizmus optimalizácie signalizačného kanálu pri preťažení signalizačného uzla -- Feedback Target, v hierarchickej agregácií stromovej štruktúry. Realizáciu tohto mechanizmu následne overiť v simulačnom prostredí jazyka Java a funkčne docieliť vybalancovanie záťaže medzi signalizačnými uzlami. V teoretickej časti sú popisované výrazné rozdiely medzi klasickým televíznym vysielaním a televíziou prenášanou prostredníctvom IP protokolu, spôsoby prenosu dát v IP sieti a kľúčový protokol nazývaný Tree Transmission Protocol, pracujúci na aplikačnej vrstve TCP/IP modelu. Vysvetlené sú pojmy hierarchickej agregácie spätného kanálu ako Feedback Target Manager, Feedback Target, ako aj pakety FTD, FTS a FTI.sk
dc.description.abstractThe aim of this Bachelor's thesis is to propose a mechanism for optimizing the signaling channel in case of Feedback Target overload in hierarchical aggregation tree. Consequently to this verify the implementation of this mechanism in simulation environment of Java and to achieve the balance load among Feedback Targets. The theoretical part discusses the significant differences between traditional television transmission and television transmitted via the IP protocol, the methods of data transmission in IP network and key protocol called Tree Transmission Protocol working on the application layer of TCP/IP model. In this part there are explained the concepts of hierarchical aggregation of feedback channel such as Feedback Target Manager, Feedback Target, as well as packets FTD, FTS, and FTI.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIPTVsk
dc.subjectHierarchická agregáciask
dc.subjectStromová štruktúrask
dc.subjectSignalizačný uzolsk
dc.subjectMulticastsk
dc.subjectPreťaženiesk
dc.subjectJavask
dc.subjectIPTVen
dc.subjectHierarchical aggregationen
dc.subjectTree structureen
dc.subjectFeedback targeten
dc.subjectMulticasten
dc.subjectOverloaden
dc.subjectJavaen
dc.titleOptimalizace signalizačního kanálu pro službu internetové televizesk
dc.title.alternativeOptimization of signalization channel for Internet televisionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:40cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid40317en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:58:09en
sync.item.modts2021.11.12 12:19:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBalej, Jiřísk
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Karásek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Sýkora (člen) Ing. Vít Daněček (člen)cs
but.defenceZobrazte a popište část zdrojového kódu vašeho programu, ve které je řešeno přetížení FT uzlu. Jak rychle je schopen se přetížený signalizační uzel zbavit nadměrného zatížení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record