Show simple item record

Verification of MANET Routing Protocol potentials in OPNET Modeler environment

dc.contributor.advisorHošek, Jiřícs
dc.contributor.authorKonečný, Danielcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:59Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:59Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKONEČNÝ, D. Ověření možností směrovacích protokolů pro sítě MANET v prostředí OPNET Modeler [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40329cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5022
dc.description.abstractTato bakalářká práce s názvem „Ověření možností směrovacích protokolů pro sítě MANET v prostředí OPNET Modeler“ je zaměřena na sítě MANET. První část představuje nejčastěji použité protokoly v prostředí OM. Druhá část je striktně zaměřena na směrovací protokol DSR, jeho parametry a konfiguraci v OM. Je zde popsán také procesní model DSR. Nejdůležitější část této práce je rozšíření datové jednotky protokolu DSR a využití této jednotky pro přenos informací, které jsou uloženy uvnitř jeho struktury. Pro rozšíření byl zvolen paket Route Request, který obsahuje novou proměnnou. Simulace dokazují úspěšný přenos rozšířeného paketu mezi stanicemi se schopností ukládat/číst ze struktury RREQ.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis called "Verification of MANET routing protocol potentials in OPNET modeler enviroment" is focused on MANET network. The first part is introducing routing protocols that are most used in OM. The second part of that work is strictly aimed to DSR routing protocol, its parametrs and configuration in OM. There is also discribed DSR process model. The most important part of that thesis is extension of data unit of DSR protocol and use that unit for transmision of information that are stored inside of its structure. As the extended unit was chosen Route Request packet that include new variable. The simulations are proving succesfull traffic of extension packet between nods with ability to store/read from RREQ extended structure.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMANETcs
dc.subjectOPNET Modelercs
dc.subjectDSRcs
dc.subjectDynamic Source Routingcs
dc.subjectRREQ rozšířenícs
dc.subjectSměrovací protokolcs
dc.subjectAd hoc.cs
dc.subjectMANETen
dc.subjectOPNET Modeleren
dc.subjectDSRen
dc.subjectDynamic Source Routingen
dc.subjectRREQ Extensionen
dc.subjectRouting protocolen
dc.subjectAd Hoc.en
dc.titleOvěření možností směrovacích protokolů pro sítě MANET v prostředí OPNET Modelercs
dc.title.alternativeVerification of MANET Routing Protocol potentials in OPNET Modeler environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:48cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid40329en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:58:36en
sync.item.modts2021.11.12 21:40:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSkořepa, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Karásek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Sýkora (člen) Ing. Vít Daněček (člen)cs
but.defencePodle čeho jste volil rychlosti pohybu stanic v kapitole 4.2, tj. 5 m/s, 15 m/s a 25 m/s? Mají tyto hodnoty nějaký reálný význam? Jak byly získány průběhy grafů na Obr. 4.8?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record