Show simple item record

Prospectus - squash centre establishment

dc.contributor.advisorHeralecký, Tomášcs
dc.contributor.authorKrbová, Ludmilacs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:24:04Z
dc.date.available2019-05-17T01:24:04Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKRBOVÁ, L. Podnikatelský záměr-založení squashového centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other11090cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5061
dc.description.abstractCílem diplomové práce je návrh na vybudování nového squashového centra v konkrétní lokalitě. Výsledný podnikatelský záměr vychází z celkové analýzy trhu jak z hlediska potencionálních zákazníků, tak i stávající konkurence. Při výběru z uvedených variant projektů zohledňuji ukazatel návratnost investic.cs
dc.description.abstractThe purpose of this graduation theses is the proposal of building of a new squash center in the particular locality. The final prospectus goes from the complete analysis of the market in term of potential customers and also of current competition. By the choice of the introduced project versions I take the investment return into account.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectnávratnost investiccs
dc.subjectanalýza trhucs
dc.subjectprospectusen
dc.subjectthe investment return into accounten
dc.subjectanalysis of the marketen
dc.titlePodnikatelský záměr-založení squashového centracs
dc.title.alternativeProspectus - squash centre establishmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-05cs
dcterms.modified2008-06-05-14:22:33cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid11090en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:15:12en
sync.item.modts2021.11.12 21:33:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠindler, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Ladislav Žalio (předseda) prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (místopředseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (člen) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record