Show simple item record

Business plan of physical shop founding in extension to existing e-shop

dc.contributor.advisorHeralecký, Tomášcs
dc.contributor.authorŠťastný, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:50:24Z
dc.date.available2018-01-29cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠŤASTNÝ, J. Podnikatelský záměr zřízení kamenného obchodu v návaznosti na existující e-shop [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other11091cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5071
dc.description.abstractCílem diplomové práce je založení kamenného obchodu (nízkonákladové výdejny) v návaznosti na již existující elektronický obchod. Práce se bude zabývat analýzou demografických údajů obyvatelstva, trhem (nabídkou/poptávkou), vnitřním a vnějším prostředím firmy. Bude analyzovat otázku, zda kamenný obchod realizovat, popř. kde. Výsledky analytické části budou použity pro určení místa vybudování obchodu. V praktické části bude popsána dosavadní historie podniku, finanční plán, obchodní strategie, organizační struktura atd. Závěrem bude zhodnoceno, které místo je nejvhodnější pro založení prodejny.cs
dc.description.abstractA plan of opening a physical shop (a low-cost expediting point) as an extension of currently runnning electronic shop is the main focus of this thesis. The analysis of demographic population data, market situation (supply/demand), internal and external corporate enviroment is presented. An attempt is made to provide the answer for the question whether proposed enterprise is pursuable or not. The results of analytic part are used for the shop building locality selection. Furthermore, corporate history, financial and business planning, marketing strategy, organizational structure are provided in practical part of this thesis. Final part is providing the evaluation and selection of the shop founding locality.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectInternetový obchodcs
dc.subjectkamnenný obchodcs
dc.subjectpodnikatelský záměrcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectdemografie populacecs
dc.subjectnabídka produktůcs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectE-shopen
dc.subjectstoreen
dc.subjectprospectusen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectpopulation and demographyen
dc.subjectproducts offeringen
dc.subjectfinancial planen
dc.titlePodnikatelský záměr zřízení kamenného obchodu v návaznosti na existující e-shopcs
dc.title.alternativeBusiness plan of physical shop founding in extension to existing e-shopen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-01-29cs
dcterms.modified2008-01-29-16:02:04cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid11091en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:55:41en
sync.item.modts2020.03.30 21:01:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBorský, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Petr Polák (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (člen) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (člen) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record