Show simple item record

Stress-strain analysis of artificial vascular grafts

dc.contributor.advisorBurša, Jiřícs
dc.contributor.authorChomič, Dimitrijcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:26:40Z
dc.date.available2018-10-21T20:26:40Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationCHOMIČ, D. Deformačně napěťová analýza cévních protéz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other47304cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5073
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá výpočtovým řešením deformačně-napěťových stavů v okolí spojení (anastomózy) tepny s cévní náhradou. V práci je modelován spoj koncem ke konci zatížený konstantním lehce zvýšeným systolickým tlakem. Výsledné spojení je zde modelováno různými variantami lepeného spoje, tak i spojením chirurgickým stehem. K řešení deformačně-napěťových stavů bylo využito konstitutivních modelů dostupných v konečnoprvkovém programu ANSYS 13.0. Vlastnosti materiálu tepny i cévní protézy byly převzaty z měření provedených na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky VUT v Brně.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the computational solution of stress-strain states in the vicinity of the connection (anastomosis) between artery and vascular replacement. An „end to end“ anastomosis loaded by inner light increased constant systolic blood pressure is modeled in the thesis. The connection is modeled by different variants of the bonded contact and attachment of a surgical stitch. To solve the stress-strain state constitutive models were used in the finite element software package ANSYS 13.0. Material properties of arteries and vascular grafts were taken from measurements made at the Institute of solid mechanics, mechatronics and biomechanics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectcévní náhradacs
dc.subjecttepnacs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectvascular replacementen
dc.subjectarteryen
dc.subjectfinite element methoden
dc.titleDeformačně napěťová analýza cévních protézcs
dc.title.alternativeStress-strain analysis of artificial vascular graftsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-25-11:31:08cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid47304en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:21:20en
sync.item.modts2021.11.12 15:51:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNávrat, Tomášcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejdříve odprezentoval svou diplomovou práci na téma Deformačně napěťová analýza cévních protéz a poté zodpověděl dotazy oponenta a komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record