Show simple item record

Voltage to frequency converters

dc.contributor.advisorKubánek, Davidcs
dc.contributor.authorŠiška, Martincs
dc.date.accessioned2014-12-19T12:20:46Z
dc.date.available2014-12-19T12:20:46Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationŠIŠKA, M. Převodníky napětí na frekvenci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40273cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5092
dc.description.abstractTato práce se zabývá rozborem problematiky převodu napětí na frekvenci. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole se věnuje obecným věcem, které se týkají převodu napětí na frekvenci a vlastností tohoto převodu. Ve druhé kapitole se práce zabývá převodníkem sestaveným z diskrétních součástek. Jsou zde také uvedeny výsledky simulace a měření tohoto převodníku. Ve třetí, nejobsáhlejší, kapitole je uveden rozbor převodníku s integrovaným obvodem AD650 včetně výsledků simulace a měření. Ve čtvrté kapitole je uvedeno porovnání výsledků simulace a měření. A konečně v páté kapitole je nastíněna možnost použití převodníků napětí na frekvenci.cs
dc.description.abstractThis thesis analyzes the issue of transfer voltage to frequency. The thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with general matters relating to the transfer voltage to frequency and characteristics of this transfer. In the second chapter, the work deals with the converter assembled from discrete components. There are also the results of simulation and measurement this converter. In the third, the most extensive chapter provides an analysis of the converter with an integrated circuit AD650 including the results of simulation and measurement. In the fourth chapter is a comparison of simulation results and measurements results. Finally the fifth chapter deals with the use of voltage to frequency converters.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpřevodník napětí na frekvenci napětím řízený oscilátor integrovaný obvod AD650 nelinearita převodu napětí na frekvenci integrátor komparátor nelinearita převoducs
dc.subjectvoltage to frequency converter voltage control oscillator integrated circuit AD650 nonlinearity of voltage to frequency convert integrator comparator nonlinearity of conversionen
dc.titlePřevodníky napětí na frekvencics
dc.title.alternativeVoltage to frequency convertersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.extent2.26 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2011-07-15-10:45:50cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid40273en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:57:31en
sync.item.modts2021.11.12 13:36:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKoton, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) Ing. Ivo Herman, CSc. (místopředseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Růčka (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen)cs
but.defenceK čemu se v kap. 2 v rámci měření používal generátor pulzů, což mělo za následek nemožnost porovnat časové průběhy simulací a reálných měření? (str. 22) Proč se změnily hodnoty pasivních prvků při měření oproti simulacím? Blíže popište volbu hodnoty pasivních prvků U/f převodníku na obr. 2.10, především jaký je význam věty "Hodnoty součástek byly zvoleny takto, aby bylo možné mít výstupní signál s frekvencí přibližně 2 kHz a střídou 4:1" (str. 19)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record