Show simple item record

Press LKDS 800

dc.contributor.advisorOmes, Jiřícs
dc.contributor.authorKolbábek, Lukášcs
dc.date.accessioned2014-12-11T06:58:08Z
dc.date.available2014-12-11T06:58:08Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKOLBÁBEK, L. Lis LKDS 800 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other47337cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5107
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem pohonu střižného lisu LKDS 800, který je určen ke stříhání přístřihů v automatické nástřihové lince. První část práce se věnuje jednotlivým uspořádáním pohonů konvenčních lisů a servolisů a dále se zabývá popisem jejich hlavních součástí. Druhá část práce se věnuje konstrukčnímu návrhu pohonu. Na základě výpočtu klikového mechanizmu je navrhnuto několik konstrukčních řešení. Z těchto řešení je zvolena varianta s nejnižší výškou pohonu. Pro tuto variantu je proveden výpočet hlavního motoru, stanovení velikosti setrvačníku, návrh ozubení a spojko-brzdy. Na to dále navazují výpočty jednotlivých konstrukčních uzlů, ve kterých je proveden návrh a dimenzování jednotlivých čepů, hřídelů a ložisek. Součástí práce je také výkres lisu a montážní sestavy spojkového hřídele se seznamem položek.cs
dc.description.abstractThe present Master´s thesis deals with the concept of press drive of Blanking press LKDS 800 used for blanking in automatic blanking line. The first part of the thesis is dedicated to the individual arrangements of press drives and servo press drives and to the description of main components. The second part of this thesis deals with the structural design of the drive. Based on the computation of the crank mechanism, several design solutions were suggested. From these solutions, the option with the lowest drive height is selected. This option, offers the computation of the main drive, flywheel, spur gearing and clutch/brake combination. This computation is followed by computations of individual construction nodes, which include a design and dimensioning of the individual joggles, shafts and bearings. The drawing of the press and clutch shaft assemblies with a list of items are also included.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmechanický liscs
dc.subjectdvoubodový klikový liscs
dc.subjectstřižný liscs
dc.subjectservoliscs
dc.subjectspojko-brzdacs
dc.subjectmechanical pressen
dc.subjectdouble point crank pressen
dc.subjectblanking pressen
dc.subjectservo pressen
dc.subjectclutch/brake combinationen
dc.titleLis LKDS 800cs
dc.title.alternativePress LKDS 800en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.extent6.96 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-06-25-15:20:30cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid47337en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 16:11:33en
sync.item.modts2020.03.31 12:24:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSláma, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn (předseda) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Němejc, CSc. (člen) Ing. Ladislav Kárník, CSc. (člen) Ing. Radek Král, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record