Show simple item record

Analysis of the property market in selected regions of the Czech Republic

dc.contributor.advisorKosová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorUjčíková, Simonacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:27:29Z
dc.date.available2019-11-27T20:27:29Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationUJČÍKOVÁ, S. Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other82582cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/51588
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce „Analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR“ je analyzovat realitní trh ve dvou vybraných krajích, dvou okresech které se v nich nachází a jejich hlavních měst. První část diplomové práce je zaměřena na teoretický popis a pojmy týkající se trhnu s nemovitostmi. Druhá část se zaměřuje na popis, uzemní rozvoj a sociální úroveň dvou vybraných okresních měst. Ve třetí části porovnávám a analyzuji realitní trh ve vybraných krajích a to v kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a jejich okresních městech. Analýza je zaměřena především na a vývoj cen bytových jednotek v jednotlivých okresech. V závěrečné části se soustředím na porovnání zjištěných aspektu mezi jednotlivými okresy a jejich dopad na místní trh s nemovitostmi.cs
dc.description.abstractThe objective of the thesis „Analysis of real estate market in selected regions of the Czech Republic“ is to analyze the real estate market in two selected regions, two of thein districts and in their capital cities. The first part of the thesis focuses on the theoretical description and terms related to the real estate market. The second part targets the description, territorial development and social level of two selected district towns. In the third part, I compare and analyze the real estate market in selected regions – the South Moravian Region (Jihomoravský) and Vysočina region and in their district towns. The analysis mainly focuses on the price development of apartments in the different districts. In the last part, I compare the market aspects of the different districts with regard to my previous findings and their influence on the local property market.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnemovitostcs
dc.subjectregioncs
dc.subjectrealitní trhcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectreal estateen
dc.subjectregionen
dc.subjectreal estate marketen
dc.subjectanalysisen
dc.titleAnalýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČRcs
dc.title.alternativeAnalysis of the property market in selected regions of the Czech Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-11-06cs
dcterms.modified2015-11-06-14:56:48cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82582en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:07:08en
sync.item.modts2021.11.08 13:00:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePertl, Marekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní byla analýza trhu s nemovitostmi ve vybraných regionech ČR. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta závěrečné práce odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record