Show simple item record

Localization of nodes in Internet using King system

dc.contributor.advisorKomosný, Dancs
dc.contributor.authorExler, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:36:21Z
dc.date.available2019-04-04T03:36:21Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationEXLER, M. Lokalizace stanic v Internetu pomocí systému King [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40246cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5165
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na problematiku lokalizace stanic v Internetu. Jsou zde popsány metody pro predikci zpoždění pomocí umělých souřadnicových systémů a pomocí přímého měření. Primárně je tato práce zaměřena na metodu King, která odhaduje zpoždění mezi libovolnými koncových stanic pomocí rekurzivních DNS dotazů v systému pro překlad doménových jmen.cs
dc.description.abstractThis thesis is focus on problematics of nodes localization in Internet. There are describe methods for prediction latency by using artificial coordinates systems and by using direct measurement. This thesis is primarily focus on method names King, which is estimates latency between arbitrary end hosts by using recursive DNS queries in system for translate domain name.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDNScs
dc.subjectKingcs
dc.subjectzpožděnícs
dc.subjectpredikcecs
dc.subjectrekurzivní dotazcs
dc.subjectRTTcs
dc.subjectDNSen
dc.subjectKingen
dc.subjectlatencyen
dc.subjectpredictionen
dc.subjectrecursive queryen
dc.subjectRTTen
dc.titleLokalizace stanic v Internetu pomocí systému Kingcs
dc.title.alternativeLocalization of nodes in Internet using King systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-09cs
dcterms.modified2011-08-31-13:11:25cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid40246en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:37:39en
sync.item.modts2019.05.18 16:16:03en
dc.contributor.refereeMüller, Jakubcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record