Podsbírka ve sbírce

Poslední příspěvky

 • Methods of Water Retention in Urban Landscape 

  Ličková, Nina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Sídla v současné době představují pro krajinu velkou zátěž, a to i z vodohospodářského pohledu. Nejsou vůbec soběstačná a čerpají zdroje z okolí. Zároveň pak produkují odpadní vody v nevhodné míře a nevhodného biologického ...
 • Multi-criteria Decision Making in Urban Planning 

  Kilnarová, Pavla (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Článek se zabývá využitím multikriteriálního rozhodování v urbanistické praxi, jako vhodných metod pro výběr z více variant možného rozvoje měst. Jednotlivé metody jsou popisovány ve vztahu k tématu disertační práce, která ...
 • Analysis of Open Space of Prefab Housing Estates in Brno 

  Kubínová, Šárka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Článek pojednává o rozepsané dizertační práci na téma „Volný prostor brněnských panelových sídlišť“. Cílem této práce je analyzovat a zmapovat volné prostory v brněnských panelových sídlištích a vytvoření a zhodnocení ...
 • Architectural Design as a Tool of Social Integration 

  Kripnerová, Karolína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Uvedený výzkum si klade za cíl prozkoumat úlohu architektury na poli sociální integrace, v prevenci bezdomovectví. Představuje stav problematiky a cílovou skupinu, na kterou je výzkum zaměřen - na mladé lidi vycházející z ...
 • Factors Behind the Growth of Informal Settlements in Kabul 

  Fazli, Mirwais (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  The rapid growth of urbanization has been acknowledged by many researchers and it has been turned into a challenge for most countries specially developing countries like Afghanistan. Although the theme of urbanization is ...
 • Graz - process and transformation 

  Chroboczková, Adéla (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Článek je zaměřen na urbanistické procesy transformace ve městě Graz. Z nich jsou v rámci novodobých transformačních urbanistických metod významné pro studium a možnou aplikaci u nás ty, které vychází z nejvýznamnějších ...
 • Specific Forms of Residential Space in Urban Areas: Adaptation of Public Space of Residential Structures in Post–socialist Countries 

  Majzlanová, Daniela (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Dealing with the heritage of socialist mass housing planning is also a part of research on public spaces of residential buildings. Residential housing of the socialist period in Slovakia is dealing with the same issues. ...
 • The Impact of Architectural Form of Residential Buildings on the Quality of Public Space 

  Bergerová, Katarína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  The process of creating residential areas has changed over the decades by social and economic conditions. One of the important factors affecting the quality of public space, depending on their location, is an overall form ...
 • Economic Potential of Industrial Heritage in Pilsner Region 

  Boudová, Petra (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Nové přístupy k městskému urbanismu a úsilí o zachování industriálních areálů jsou založeny na konceptu komplexity a obyvatelnosti prostředí. Tyto přístupy kromě vlivu designu a struktury na život těchto oblastí objevují ...
 • Integral Design in Architecture 

  Kohout, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Integrální návrh je přístup k navrhování, spojující dohromady profesní specializace, o kterých se běžně uvažuje separátně. Integrální návrh v sobě zahrnuje metody podporující specialisty z rozdílných profesních oblastí ke ...
 • SBTool as a tool for creating the concept of energy self-sufficient buildings 

  Hlavsa, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Tvorba konceptů energeticky soběstačných budov (dále ESB) je po pasivních domech dalším aktuálním tématem, avšak různorodost jejich pojetí je daleko širší. Příspěvek pojednává o způsobech chápání a definování ESB a o využití ...
 • Transformations of the Plane: Study of Bionic Architectural Models of Anton Vranka 

  Novák, Jakub (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Structural modelling techniques of architect and professor Anton Vranka influenced in a specific way several generations of students at the Faculty of Architecture STU in Bratislava. The phenomenon of so-called Vrankovina ...
 • Interpretation of Traditional Structural Principles in Temporary Structures 

  Joja, Marie (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Příspěvek se zaměřuje na tradiční strukturální principy historických staveb éry 18. - 19. století v regionu Znojma, které jsou mimo jiné zahrnuty v rámci projektu NAKI „Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny ...
 • Healthy Way of Living in Extreme Climate Conditions of the Arctic 

  Gninenko, Yekaterina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Rozvoj Arktidy je potřebný nejen z hlediska těžby nerostných surovin a stavby vědeckých center, ale také kvůli zvýšení kvality života místního obyvatelstva. Toho lze dosáhnout právě díky architektuře, která ovlivňuje jak ...
 • New Possibilities for Reuse of Industrial Buildings and the Work of Re–FACT Community 

  Beláčková, Katarína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Re-FACT community is a group of professors with interest in questions of conversion industry buildings and industry archaeology. One of the members is professor Helena Zemánková from Faculty of architecture in University ...
 • Kolektivní dům ve Zlíně 

  Svoboda, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007)
  Předkládaný příspěvek dokumentuje část historie zlínského Kolektivního domu z období, kdy z místnosti pro společenské stravování je vytvořeno veřejné restaurační stravování a kdy budova ztrácí svoje původní poslání. Je ...
 • Architektura ve službách zla – období 2. světové války v zemích Osy 

  Šmídek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007)
  Architektura sloužila již od svých raných počátků k demonstrování moci. Od starověkých pyramid, přes gotické katedrály, barokní paláce až po mrakodrapy globálních korporací. K těmto stavbám jsou připojovány také další ...
 • Hudební myšlení v architektuře 

  Lukášová, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007)
  Hudba i architektura jsou umění rozdílná svou odlišnou povahou, hudba je umění časové (umění pohybu a následnosti) a múzické (prostředkem působení je zvukové gesto) a architektura umění prostorové ( umění klidu a kladení ...
 • Váhová nutnost definice prostoru 

  Babíček, Šimon (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007)
  Fenomén uvědomění prostoru provází člověka od prvních pohledů na hvězdnou oblohu. Prostor je fascinující ukázkou duality znatelného a nepoznaného. Obklopuje nás, přesto jej nejsme schopni uchopit. Vnímáme jej všemi smysly, ...
 • Geometrické koncepce tvorby moderního architektonického prostoru 

  Svoboda, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007)
  Při sledování vývoje moderní architektury je možné zaznamenat jistý posun ve formulaci arch. konceptu. Ten je hledán stále častěji i mimo oblast stavitelské a výtvarné tradice a architektura se pak snaží věrně vyjádřit i ...

Zobrazit další