• Mezinárodní daňová optimalizace 

  Pavliska, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou společnosti ICE – industrial services a.s. Společnost musí odvádět srážkovou daň ze svých přijatých faktur. Ekonomická činnost je uskutečňovaná ve Spolkové republice Německo. ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Danielová, Kamila
  Diplomová práce je zaměřena na posílení konkurenceschopnosti banky prostřednictvím rozvoje její značky. Stávající situace firmy je rozebrána dle teoretických poznatků a metodiky Ko Floora. Následně je firma porovnána s ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod a návrhy na zlepšení zjištěného stavu 

  Sádovská, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného podnikatelského subjektu PKS okna a.s. Na základě zkoumaných analytických metod vnějšího a vnitřního prostředí podniku je zhodnocena celková situace podniku. Pomocí Kralickova ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Kovář, Pavel
  Práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost Akademie realit s.r.o. a následně pro společnost PROPERIA GROUP s.r.o. zaměřující se zejména zprostředkováním prodeje a pronájmů nemovitostí. Je vypracována ...
 • Zavedení ISMS v malém podniku 

  Svoboda, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem zavedení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v malém podniku. V této práci jsou rozebrána teoretická východiska, která jsou nutná pro pochopení a navržení ISMS. Návrh zavedení ISMS ...
 • Systém odměňování pracovníků ve vybrané firmě 

  Stehlíková, Jaroslava
  Tato diplomová práce nese téma odměňování zaměstnanců v kontextu motivace a popisu benefitů aplikovaných ve zvolené finanční instituci, jako jedním ze způsobů motivace zaměstnanců. Motiv je hybnou silou lidské činnosti a ...
 • Externí financování výstavby výrobní haly 

  Vágner, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou externího financování společnosti LAZAM CZ s. r. o. První, teoretická, část obsahuje obecné pojednání o možnostech externího financování společnosti, převážně prostřednictvím čerpání ...
 • Zavedení managementu informační bezpečnosti v podniku 

  Veselý, Marek
  Diplomová práce se věnuje zavedení managementu informační bezpečnosti v reálném prostředí podniku dle normy ČSN ISO/IEC 27 001. První část pokrývá teoretická východiska z oblasti bezpečnosti informací, druhá část obsahuje ...
 • Návrh trading strategie pro řízení volného finančního kapitálu jednotlivce 

  Kinc, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie pro řízení volného finančního kapitálu jednotlivce. V práci je navržena a otestována obchodní strategie, kterou lze využít při obchodování na forexu. Obchodní ...
 • Technická analýza 

  Ručka, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na podrobný popis technické analýzy a seznámení se s možnostmi fundamentální analýzy. V teoretické části se práce zabývá popisem fungování měnového trhu, popisem nejpoužívanějších technických ...
 • Analýza ELMART s.r.o. pomocí vybraných metod a návrhy na zlepšení zjištěného stavu 

  Lhotská, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti ELMART s.r.o. Cílem práce je na základě výsledků plynoucích z provedených analýz formulovat doporučení a navrhnout opatření umožňující zlepšení zjištěného stavu. ...
 • Změny v motivaci a přístupu zaměstnanců Generace Y 

  Černý, Jiří
  Diplomová práce se zabývá zkoumáním motivací a přístupy zaměstnanců z pohledu generačního srovnání. Zaměřuje se konkrétně na Generaci Y, která se postupně bude stávat hlavní složkou generačního mixu na pracovištích. Metoda ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Hél, Petr
  Diplomová práce je svojí podstatou zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku. Analyzovaný podnik, společnost SITA CZ, a.s. je předním poskytovatelem služeb v oblasti s nakládání s obyčejnými, ale i nebezpečnými odpady. Tato ...
 • Návrh dlouhodobého finančního plánu 

  Dvořáková, Martina
  Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení dlouhodobého finančního plánu pro vybraný podnik. Této problematice se budou věnovat následující kapitoly: Teoretická východiska práce:Finanční plánování – zde bude uvedena ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zlámal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti NEKR SERVIS s. r. o. v letech 2010-2014. Teoretická část vymezuje základní termíny, metody a ukazatele. V praktické části je provedena externí, interní ...
 • Optimalizace zdanění společnosti 

  Vokounová, Tatiana
  Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou zdanenia spoločnosti. Cieľom práce je pomocou analýzy spoločnosti KHF GROUP, s.r.o. navrhnúť opatrenia, ktoré budú viesť k daňovej optimalizácii.
 • Financování projektu výstavby rodinných domů 

  Peloušková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení projektů ze stavební oblasti, zejména developerských projektů, respektive investiční výstavby, a jejich financováním. Řeší se v ní konkrétní situace společnosti, která ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Polášek, Petr
  Tématem diplomové práce je využití fuzzy logiky jako nástroje pro výběr dodavatele. Na základě dostupných informací byl vytvořen rozhodovací model, který slouží jako podpora v rozhodování o zvolení vhodného dodavatele. ...
 • Posuzování synergických efektů u vybraného konsolidovaného subjektu 

  Babáčková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou posuzování synergických efektů u konsolidovaného subjektu. Na základě teoretických podkladů je vymezen konsolidační celek a jsou navrženy ukazatele vhodné pro analýzu dosažení ...
 • Návrh informačního systému 

  Štancl, Marek
  Tato práce řeší analýzu a návrh Plánovacího software za použití agilní metodiky vývoje software pro malé a střední projekty. Zaměřil jsem se především na vybrané pracovní produkty, rolí Analytika a Projektového manažera, ...