Now showing items 1-20 of 425

 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Micek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Jihomoravského kraje v letech 2011 – 2015. Teoretická část práce vymezuje postavení krajů v České republice, rozpočtovou soustavu, rozpočtovou skladbu, rozpočet kraje a ...
 • Výběr informačního systému 

  Hanyk, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému, který má dopomáhat k zefektivnění firemních procesů, ušetření času a rychlejšímu přizpůsobení novým změnám ve firmě PORTABELL s.r.o. V první části práce ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Kelarová, Michaela
  Tématem této diplomové práce je Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na její zlepšení. Zaměřuje se na analýzu společnosti youngprimitive a spokojenosti jejich zákazníků. Srovnává a aplikuje teoretická východiska se ...
 • Podnikatelský plán na založení hokejové akademie 

  Bílý, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení hokejové klubu zaměřeného na nábor dětí a precizní výukový systém mladých sportovců. Pro tuto příležitost byl vybrán ucelený projekt Českého svazu ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Marvanová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá studií průběhu zakázky společností, jejíž hlavní specializací je projekční činnost ve stavebnictví. Studie řeší situaci projekční a architektonické kanceláře na trhu a průběh zakázky na základě ...
 • Využití umělé inteligence při řešení rozvrhovacího problému 

  Rybníček, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá rozvrhovacími problémy a algoritmy využitelnými k jejich řešení. Rozvrhovací algoritmy se snaží o optimální přidělení zdrojů v čase podle omezujících podmínek. Rozvrhovací problémy se často ...
 • Marketingová strategie soukromé oční ordinace 

  Roman, Aleš
  Cílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro soukromou oční ordinaci. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, na teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje teoretické poznatky z oblasti ...
 • Vnitropodnikové směrnice ve společnosti "Byt a servis, družstvo Olomouc" 

  Maršálová, Markéta
  V této práci se budu věnovat problematice vnitropodnikových směrnic ve společnosti Byt a servis, družstvo Olomouc. V úvodu práce budu řešit základní pojmy jako vnitropodnikové směrnice a jejich rozdělení, charakteristika ...
 • Návrh rozvoje společnosti působící v oblasti servisu elektrotechnických zařízení průmyslových podniků 

  Kormaňáková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti HUDECZEK SERVICE, s. r. o., která působí v oblasti servisu elektrotechnických zařízení průmyslových podniků. Teoretická část práce obsahuje zejména charakteristiky ...
 • Spokojenost zaměstnanců a návrh motivačního systému ve společnosti KLIMEX CZ, spol. s r. o. 

  Dohnalová, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zaměstnanců ve společnosti s ohledem na divize. Na základě zjištěných dat bude vytvořen motivační systém pro obě divize. V teoretické části je vysvětlena teorie motivace ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí časových řad 

  Holtmanová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením vybraných ukazatelů společnosti pomocí časových řad. Obsahuje teoretická stanoviska popisující problematiku časových řad, regresní analýzu a korelační analýzu. Praktická část se ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Killich, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá spokojeností a loajalitou klientů ke společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group a jejímu produktu, investičnímu životnímu pojištění Perspektiva. Teoretická část vysvětlí ...
 • Regulace zdanění léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 

  Terschová, Kateřina
  Tato diplomová práce se ve svém obsahu zabývá dopadem změny výše sazby daně z přidané hodnoty na subjekty farmaceutického trhu. Věnuje se vysvětlení základních daňových pojmů a současně teoretických základů cenové a úhradové ...
 • Návrh informačního systému 

  Koch, Libor
  Cílem této práce je vytvoření informačního systému řízení skladu pro firmu Fi & Ho Trading, s.r.o., který bude dostupný přes webové rozhraní. Sklad bude fungovat na portálové technologii a bude propojen s E-shopem. V práci ...
 • Aplikace na alokaci projektových manažérů 

  Slavoš, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a vytvorením aplikácie na mieru pre alokáciu projektových manažérov vo firme IBM Global Services Delivery Center Czech Republic. V prvej časti práce je popísaná teória dôležitá na ...
 • Návrh na zavedení průmyslového řešení ISMS ve výrobní společnosti 

  Kulhánek, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá zavedením průmyslového řešení ISMS ve výrobní společnosti. Teoretická část práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti bezpečnosti informací a průmyslové bezpečnosti. V další části je provedena ...
 • Využití statistických metod pro zajištění způsobilosti procesu výroby 

  Peroutka, Michal
  Diplomová práce se zabývá využitím statistických metod pro zajištění způsobilosti procesu výroby. Teoretická část zahrnuje vymezení managementu jakosti, základních statistických pojmů a statistické regulace procesu. Praktická ...
 • Informační strategie firmy 

  Jedličková, Marie
  Existence informační strategie v podniku napomáhá řídit informační systém a tím tak pozitivně ovlivnit plnění globálních strategických cílů společnosti a její celkový úspěch na trhu. Tato práce se zaměřuje na tvorbu ...
 • Podnikatelský záměr pro založení fitness kavárny 

  Trandová, Hana
  Cílem diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru pro založení fitness kavárny, respektive kavárny zdravého životního stylu, v Brně. Diplomová práce bude rozdělena do tří vzájemně provázaných částí – teoretickou, ...
 • Návrh migrace části ICT infrastruktury do datového centra 

  Kočíbová, Iveta
  Tato Diplomová práce se zabývá návrhem migrace části ICT infrastruktury dvou lokalit mezinárodní společnosti do externího datového centra. Analyzuje současný stav ICT společnosti, popisuje virtualizační infrastrukturu a ...