Now showing items 21-40 of 425

 • Zavádění bezpečnostních opatření dle ISMS do malé společnosti 

  Kohoutek, Josef
  Ve své diplomové práci se zaměřuji na návrh systému řízení informační bezpečnosti pro společnost INNC s.r.o., která se specializuje na návrh a realizaci počítačových sítí. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první ...
 • Informační strategie firmy 

  Kutnar, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informační strategie pro Fakultní nemocnici Brno, která je největším poskytovatelem zdravotnických služeb na Moravě. První část práce obsahuje teoretická východiska, která popisují ...
 • Založení malé stolařské dílny 

  Kolman, Vlastimil
  Tato diplomová práce pojednává o založení malé stolařské dílny, se zaměřením na výrobu designového nábytku z palet. První část práce se zabývá teoretickým úvodem do podnikání, základními pojmy, podnikatelským plánem a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marinič, Štefan
  Diplomová práce se zabývá problematikou migrace SAP Business Warehouse systému na novou in-memory technologii SAP HANA. Teoretická východiska práce vymezují základní pojmy, využití in-memory technologie v Business Intelligence ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Holínek, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na návrh změn v informačním systému pro makléřskou společnost. První kapitola je věnována teoretickým východiskům, která jsou dále potřebná. Druhá část analyzuje vnější a vnitřní prostředí ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Hýbnerová, Anna
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie vybrané střední školy, s ohledem na zájem potenciálních uchazečů o studium. Specifikuje základní principy marketingu, zejména pak marketingu v oblasti školství. ...
 • IFRS a česká účetní legislativa 

  Fabiánová, Monika
  Diplomová práce obsahuje transformaci účetních výkazů dle české účetní legislativy obchodní korporace XY, s. r. o. na účetní výkazy, jež jsou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Diplomová práce je ...
 • Tvorba datového skladu a reportovacích služeb 

  Zduba, Andreas
  Cílem této diplomové práce je návrh a vývoj řešení pro podporu rozhodování (Business Intelligence) pro společnost Toprecepty.cz. Díky tomuto řešení získá management společnosti podklady založené na analytických informacích ...
 • Kvantifikace stability modelu podniku založeného na trendech 

  Kovács, Roland
  Diplomová práce se zabývá studií stability ekonomických modelů a jejím kvalitativním řešením. Ekonomické problémy obvykle trpí z nedostatku informací a matematické modely jsou příliš citlivé na počáteční hodnoty, proto ...
 • Návrh logistické koncepce ve velkoobchodní organizaci 

  Londinová, Iveta
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku logistické koncepce ve velkoobchodní organizaci XYZ s.r.o. Teoretická část je zaměřena na logistiku a představení společnosti. V praktické části jsou tyto poznatky využity pro ...
 • Návrh automatického obchodního systému na devizových trzích s využitím fraktální geometrie 

  Babič, Vojtěch
  Práce se zaměřuje na současné přístupy k technické analýze, automatickým systémům a shrnuje zajímavé poznatky, dle kterých je následně navržen a implementován automatický obchodní systém, se kterým je možné obchodovat v ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Nováková, Andrea
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingovou strategii produktu ve fázi návrhu rozšíření stávajícího portfolia produktů. Analyzuje a hodnotí proces tvorby strategie a zvolené marketingové nástroje. Využívá analýzu ...
 • Podpora a rozvoj malých a středních podniků v České republice 

  Rypák, Marcel
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou iniciatív podpory a rozvoja malých a stredných podnikov (MSP) v EU a Českej Republike, s konkrétnym návrhmi odporúčaní rozvoja podnikania v Juhomoravskom kraji. Tento koncept vyplýva zo ...
 • Návrh kompetenčního modelu HR manažera působícího v mezinárodní korporaci etablované v České republice 

  Gutovská, Ivana
  Cílem této diplomové práce je vytvoření kompetenčního modelu HR konzultanta působícího v mezinárodní personální agentuře. V první části práce se věnuji terminologické definici pojmů a popisu kompetenčních modelů, které ...
 • Návrh účinné přípravy expatriotů na jejich působení v Číně 

  Varhaník, Martin
  Cieľom diplomovej práce je priblížiť Čínsku kultúru a zvyky pre expatriatov alebo čitateľov, ktorí budú v budúcnosti integrovaný do Čínskeho obchodného prostredia, ako aj navrhnúť efektívny koncept prípravy na tamojšie ...
 • Analýza a porovnání možnosti vstupu firmy AMICUS SKna zahraniční trh v rámci EU a mimo EU 

  Balát, Dominik
  Diplomová práca analyzuje potenciálne možnosti vstupu už existujúcej slovenskej firmy na zahraničný trh. Cieľom je porovnanie možnosti expanzie firmy do členského štátu Európskej únie so štátom mimo Európskej únie a výber ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

  Konečná, Zuzana
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout změnu motivačního systému ve firmě CRV CZ. Pozornost je věnována analýze současného motivačního systému a jeho nedostatkům. Na základě teorických východisek a dat sesbíraných ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti vstupující na český trh 

  Mazal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie slovenské společnosti Shirt Up, s.r.o. pro vstup na český trh. Společnost je malým producentem triček s potiskem a v současné době má zastoupení výhradně na Slovensku. ...
 • Návrh marketingové strategie firmy YONEX - zavedení nového výrobku na český trh 

  Navrátilová, Anna
  Diplomová práce je věnována problematice zavedení nového typu sportovních bot značky Yonex na český trh. Práce je rozdělena do více částí. První je především zaměřena na teoretický rozbor standardního postupu zavedení ...
 • Návrh marketingové strategie firmy vstupující na polský trh 

  Bui, Viktor
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro vstup společnosti UGO Trade s.r.o. na zahraniční, konkrétně na polský trh. Návrh je reakcí na silné postavení společnosti na českém trhu s čerstvými šťávami a ...