Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení penzijních fondů s využitím fuzzy logiky 

    Jesenská, Alžbeta
    Cielom diplomovej prace je vytvorenie expertného systému založeného na modeloch fuzzy logiky v programoch Excel a MATLAB, pomocou ktorého je možné ohodnotiť rôzne dôchodkové fondy a ďalšie finančné produkty. Vzhľadom na ...