Now showing items 1-1 of 1

  • Studie skladovacích procesů ve výrobním podniku 

    Perejdová, Jana
    Diplomová práca „Studie skladovacích procesů ve výrobním podniku“ sa zameriava na zmapovanie skladovacích procesov a súčasného spôsobu skladovania vo výrobnej spoločnosti. Cieľom práce je, na základe zmapovania a analýzy ...