Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Marinič, Štefan
    Diplomová práce se zabývá problematikou migrace SAP Business Warehouse systému na novou in-memory technologii SAP HANA. Teoretická východiska práce vymezují základní pojmy, využití in-memory technologie v Business Intelligence ...