Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh mobilní aplikace pro portál Hlidani.eu 

    Weigel, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem mobilní aplikace webového portálu Hlidani.eu pro platformu Android. V teoretické části diplomové práce je rozebrána problematika a pojmy z oblasti mobilních aplikací. Prostřednictvím ...