Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh metodiky pro zavedení ISMS 

    Dokoupil, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro zavedení ISMS, tedy systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System). V teoretické části jsou popsány základní principy a postupy při zpracování ...