Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a optimalizace obchodní strategie na platformě MetaTrader 

    Kundračík, Roman
    Diplomová práce se věnuje implementaci automatického obchodního systému pro aplikaci na měnovém trhu. Takto vzniklý systém je testován a optimalizován na historických datech. Robustnost této strategie je ověřena pomocí ...