Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj konkurenceschopnosti společnosti Italská dlažba 

    Zatloukal, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá návrhy a opatřeními, která mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost společnosti Italská dlažba, která se věnuje dovozu a následnému prodeji italské dlažby a obkladů. Konečné návrhy se opírají o ...