Now showing items 1-1 of 1

  • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

    Čupr, Jiří
    Diplomová práce se zabývá problematikou objednávek chlazeného zboží v restauracích McDonald's. Jedná se o analýzu změny spotřeby určitých surovin na základě venkovní teploty. Práce obsahuje teoretická východiska pro správnou ...