Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh projektu dalšího rozvoje společnosti MK Doprava 

    Kardoš, Pavel
    Diplomová práca sa zaoberá možnosťami rozvoja dopravnej spoločnosti MK Doprava. Za použitia strategickej analýzy zhodnocuje jeho aktuálnu pozíciu a navrhuje realizáciu investičného projektu, ktorého ekonomickú efektívnosť ...