Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh projektu realokace vybrané firmy 

    Procházková, Andrea
    Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení, konkrétně návrhem projektu realokace výrobních a skladových prostor společnosti Ferrokont, s.r.o. s využitím metod a technik projektového řízení. Teoretická část ...
  • Využití metod projektového managementu při založení podniku v zahraničí 

    Krúg, Tomáš
    Tato diplomová práce je zaměřena na různých metodik projektového řízení a jejich praktické využití při založení podniku v Dubaji, ve Spojených arabských emirátech. Vzhledem k různým právním normám na zahraničním trhu, jsou ...