Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh optimalizace skladového hospodářství 

    Fiala, Tomáš
    Diplomová práce se zaměřuje na zlepšení systému práce ve skladovém hospodářství ve firmě Thermona spol. s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje ...
  • Studie skladovacích procesů ve výrobním podniku 

    Perejdová, Jana
    Diplomová práca „Studie skladovacích procesů ve výrobním podniku“ sa zameriava na zmapovanie skladovacích procesov a súčasného spôsobu skladovania vo výrobnej spoločnosti. Cieľom práce je, na základe zmapovania a analýzy ...