Now showing items 1-1 of 1

  • Management zabezpečovacího systému firmy 

    Moravec, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem zabezpečovacího systému areálu za pomocí systémů PZTS a CCTV. Práce je rozdělena do tří částí, první část práce je zaměřena na analýzu firmy a současný stav fyzické bezpečnosti. Druhá část ...