Now showing items 1-2 of 2

  • Založení malého podniku 

    Vala, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení kavárny v Brně. Podnikatelský plán bude navrhnut na základě zpracování kritické analýzy rizik, analýzy trhu a marketingového výzkumu.
  • Založení malého podniku 

    Belková, Eva
    Cílem této diplomové práce je vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení malého podniku zabývajícího se výrobou cyklistických brašen v Bučovicích. Práce je rozdělena do tří základních částí. První část popisuje ...