Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku Zevos, a. s. 

    Mohauptová, Zuzana
    Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti ZEVOS a.s. a návrhy na její zlepšení. Je rozdělena do tří částí, teoretická, analytická a vlastní návrhy. V diplomové práci jsou aplikovány finanční analýzy. ...
  • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

    Vudková, Lucie
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané obchodní korporace PRAMOS, a. s. v letech 2010 – 2014. Prostřednictvím podpůrných informačních zdrojů, zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy definuje ...