Now showing items 1-5 of 5

 • Audit majetku vybraného podniku 

  Pernica, Ivo
  Diplomová práce je zaměřena na audit účetní závěrky v oblasti majetku podniku. Teoretická část popisuje obecnou charakteristiku auditu, specifikuje vybrané oblasti auditu účetní závěrky a vymezuje účetní problematiku ...
 • Audit účetní závěrky vybraného zemědělského podniku 

  Stojánková, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na provedení auditu u zemědělského subjektu. Je zde uveden historický vývoj auditu a základní informace. Práce popisuje regulaci v rámci Evropské unie, samotný postup dle Mezinárodních auditorských ...
 • Návrh metodiky transformace účetní závěrky vybraného podniku v souladu s IFRS pro malé a střední podniky 

  Ošmerová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá převodem účetní závěrky sestavené dle platné české účetní legislativy vybrané společnosti na účetní závěrku v souladu se standardem IFRS pro malé a střední podniky. Praktická část práce se zaměřuje ...
 • Směrnice účetní jednotky k zásobám vlastní činnosti 

  Malášek, Robert
  Diplomová práce se zabývá problematikou zásob vytvořených vlastní činností ve společnosti Strojírny Prostějov, a.s. V první části je práce zaměřena na teoretická východiska vztahující se k této oblasti. V analytické části ...
 • Využívání kreativního účetnictví vybranou obchodní korporací 

  Veselá, Lucie
  Tématem diplomové práce je kreativní účetnictví použité v účetnictví dané obchodní korporaci. Nejprve jsou definovány hlavní terminologie, které jsou důležité pro kreativní účetnictví. Dále jsou identifikované různé praktiky ...