Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh strategie řízení obchodu ve společnosti 

    Polčíková, Lucie
    V mé diplomové práci se budu zabývat návrhem strategie řízení obchodu ve společnosti. V první části se budu věnovat teoretickým poznatkům souvisejícím s maloobchodem. V druhé části představím společnost. Dále jsem ...