Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Přichystalová, Petra
    Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku Truhlářství Roman Parolek, s. r. o. v průběhu let 2011 až 2014. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která slouží pro přiblížení ...