Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Bětík, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru pro výstavbu administrativní budovy. První část tvoří teoretická východiska ke zpracování podnikatelského záměru. V další části je analyzována současná situace ...