Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení jakosti 

    Jedlička, Marek
    Diplomová práce je zaměřena na řízení jakosti v prostředí Odštěpného závodu Industrial Turbomachinery společnosti Siemens. Na základě pověření ze strany vedení závodu a současného stavu stanovuje a řeší problém, kterým je ...